hjordis

Jørn Ove Jansen. Bilde.Uteksaminert fra fysioterapiskolen i 1995. Har siden 1996 arbeidet i en fysioterapigruppepraksis i Sarpsborg. Har vært tilknyttet flere idrettslag og har mange års erfaring med behandling av idrettsskader fra amatør til profesjonelt nivå. Startet opp Tune Fysioterapi i august 2011 med Lars Thomas Paulshus.

Videre utdanning:

• Spesialist i muskel- og skjelettfysioterapi
• Sertifisert videreutdanning i manuell terapi-OMT.
(Fordypning innenfor undersøkelse og manuelle teknikker for å «løse opp» stive ledd.)
• Cyriax videreutdanning adv.ex-OMI.
(Fordypning i hovedsak innenfor diagnostisering/behandling av muskler/sener/skjelettlidelser.)
• McKenzie videreutdanning
(Fordypning innenfor undersøkelse/behandling rettet spesifikt mot ryggsøylen.)
• Medisinsk treningsterapi (Holten institute)
• Videreutdanning med eksamen i kiropraktikk (Ackermann College)
Forskning:
• Tennisalbuprosjektet
Samarbeid med lege Morten Olaussen/Øystein Holmedal og Universitetet i Oslo, Det Medisinske Fakultetet. Arbeidet som prosjektmedarbeider og ansvaret for fysioterapibehandlingen.
Resultat finner du her.
• Akillessenerupturprosjektet
Samarbeid med Akershus Universitetssykehus, Ullevål, Østfold Sykehus og Drammen Sykehus.
En prospektiv randomisert studie som sammenligner konservativ behandling med åpen og miniinvasiv kirurgi – 530 pasienter. Arbeider som prosjektmedarbeider og ansvaret for opptrening av pasientene i Sarpsborg-regionen.
Resultat: studien pågår.