Priser

Priser, privat fysioterapi

Behandlingstime: 390,-
Undersøkelse (60 min): 590,-
Undersøkelse (30 min): 390,-
Treningsterapi: 150,-
Trykkbølgebehandling: 450,-
Ultralydundersøkelse: 480,-
Ultralydveiledet injeksjonsbehandling: egne priser

Priser med kommunal avtale

Etter trygdeetatens takster.
(Tillegg for ekstra tidsbruk, nålbehandling, treningsterapi, tapemateriell etc.)

Osteopati

30 min: 500,-
60 min: 650,-