Ultralyddiagnostikk

Ultralyddiagnostikk av muskel- og skjelettstrukturer

Ved hjelp av ultralyd så kan fysioterapeuten se inn mot dine knokler og ledd. Før en scanning med ultralydapparatet gjennomføres, tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse.

Basert på funnene som gjøres vil fysioterapeuten søke eller avkrefte sine vurderinger ved hjelp av ultralydscanneren. Med en ultralydscanner får man en billig undersøkelse av de strukturene som påvirker våre ledd i hverdagen og i idrett – dvs leddbånd, sener, bindevev, slimposer og muskelvev.

Ultralydscanneren brukes også til alle injeksjoner for å sikre presis behandling. Gjennom ultralydscanneren kan vi også undersøke strukturene i bevegelse som ikke er mulig med MR/CT eller røntgen.