Jørn Ove Jansen

Jørn Ove ble uteksaminert fra fysioterapiskolen i 1995, og har siden 1996 arbeidet i en fysioterapigruppepraksis i Sarpsborg. Han har vært tilknyttet flere idrettslag og har mange års erfaring med behandling av idrettsskader fra amatør til profesjonelt nivå. I august 2011 startet han opp Tune Fysioterapi sammen med Lars Thomas Paulshus.

Han arbeider i hovedsak med muskel- og skjelettfysioterapi.

VIDERE UTDANNING:

• Spesialist i muskel- og skjelettfysioterapi
• Sertifisert videreutdanning i manuell terapi-OMT.
• Sertifisert innen muskel- og skjelettultralyd (PFF)
• Diploma of Injection Therapy (SOMM-QMU)
• Cyriax videreutdanning adv.ex-OMI.
Fordypning i hovedsak innenfor diagnostisering/behandling av muskler/sener/skjelettlidelser.
• McKenzie videreutdanning
Fordypning innenfor undersøkelse/behandling rettet spesifikt mot ryggsøylen.
• Medisinsk treningsterapi
Holten institute
• Videreutdanning med eksamen i kiropraktikk 
Ackermann College

FORSKNING:

• Tennisalbuprosjektet
Samarbeid med lege Morten Olaussen/Øystein Holmedal og Universitetet i Oslo, Det Medisinske Fakultetet. Arbeidet som prosjektmedarbeider og ansvaret for fysioterapibehandlingen. Resultat finner du her.
• Akillessenerupturprosjektet
Samarbeid med Akershus Universitetssykehus, Ullevål, Østfold Sykehus og Drammen Sykehus.
En prospektiv randomisert studie som sammenligner konservativ behandling med åpen og miniinvasiv kirurgi – 530 pasienter. Arbeider som prosjektmedarbeider og ansvaret for opptrening av pasientene i Sarpsborg-regionen.
Resultatet finner du her..